En lite försenad rapport från förra veckan kommer här, eftersom internet-anslutningen var lite konstig då.

Blåa gruppen ägnade veckan åt skapande av lite höstig konst. De svampmålade härliga höstlöv. Gult, grönt och oranget var några av färgerna de använde.

I den röda gruppen kom Bamse och hälsade på. Han pratade med barnen om att vara snäll och vad det innebar. Barnen fick reflektera kring att vara snäll utifrån situationsbilder och efter lekte man en samarbetslek där det gäller att hjälpas åt så att alla får plats på en yta som blir mindre och mindre (vi kallade leken Sardinburken).

Den gula gruppen har övat på att prata inför andra, när varje barn fick presentera sin vimpel från förra veckan och berätta vad man skrivit på den. Yoga har man också gjort.

Denna veckan har vi börjat prova en ny gruppindelning. Barnen är nu indelade i fyra åldersblandade grupper istället för tre åldershomogena. Syftet med detta är att stärka känslan av gemenskap i gruppen och att de äldre kan inspirera de yngre. Våra “färg-grupper” finns dock kvar i grunden, men just nu ser vi många fördelar med att blanda barnen lite.

Bamse vecka 37