Denna veckan har vi fortsatt med våra sällskapslekar, både ut och inne. Vi har introducerat tre nya lekar inne: Flätan, Byta tröja och Garnnystanet. Samarbete är ledordet i valet av lekar även denna vecka. Här är en kort presentation av varje lek:

  • Flätan: Alla deltagare står i en ring och håller varandra i handen. Alla tillsammans säger ramsan “Nu ska vi fläta en riktig fläta, vem ska fläta i flätan in?” Sedan säger man ett av barnens namn, som då ska korsa armarna och ta tag i kompisarnas händer. Till slut står alla barn med korsade armar i ringen. Nu gäller det att knyta upp flätan, genom att krypa under sin egen arm tills alla står med ryggen mot mitten.
  • Byta tröja: Alla barn sitter i en ring. Ett av barnen går ut ur rummet. Nu ska två barn byta tröja med varandra. Sedan ska det barn som gått ut ur rummet komma tillbaka och gissa vilka barn som bytt tröja med varandra.
  • Garnnystanet: Alla deltagarna sitter i en ring. En har ett garnnystan i ena handen och början av garnet i den andra. Sedan säger man “Jag heter XX (namnet). Vad heter du?” och rullar nystanet till en av de andra deltagarna. Till slut har man spunnit en garn-nät.

Barnen verkar gilla lekarna. Vi märker nu också att de börjar leka med med varandra under den fria leken.

Nästa vecka fortsätter vi med dessa lekar, kanske blandar vi även in de lekar vi lekt förra veckan. Trygghetshjältarna kommer hamna i fokus nästa vecka också, och vår tanke är att vi ska avsluta skulptur-projektet.

Bamse vecka 46