Stora rum med högt i tak, spegeldörrar och andra detaljer som skapar en mysig hemtrevlig atmosfär. Vi ser miljön som “den tredje pedagogen” där vi vill inbjuda till kreativitet, skapar och upptäckarlust. Inte minst på vår gård och dess omgivningar som också ger oss stora möjligheter. Detta fantastiska uterum tar vi till vara på så mycket vi kan!

Genom delaktighet får vi en härlig gemenskap!

Ett byggprojekt med ett givande och tagande, samspel och samarbete, här finns också pedagogen när till hands för att stötta och utmana aktiviteten vidare….

Vi värnar om att alla ska känna sig välkomna, sedda och behövda i vår verksamhet.

Här arbetar pedagoger som med stort engagemang vill skapa förutsättningar för barnen att växa till ansvarstagande, trygga och självständiga individer som ska känna sig uppskattade för den man är.

Hos oss får föräldrarna en mycket god inblick i barnens dag på förskolan och får på ett naturligt sätt chans att lära känna barnens kamrater och deras föräldrar.

Är du och ditt barn intresserad av att bli en del av oss?
Ring eller mejla så får du komma på besök och veta mer!