Gemenskap!


Alla är olika, olika är bra…

Vi är stolta över vår förskola, där barnens intressen styr våra aktiviteter och arbete. Barnen skall trivas, känna sig trygga och välkomna. De ska kunna vända sig till både föräldrar och personal med samma förväntan och förtroende.

Programmering är en spännande utmaning….

Vetegroddens förskola är en ekonomisk förening där alla föräldrar är medlemmar. Du är medbestämmande och har inflytande i verksamheten genom medlemsmöten, styrelsearbete och föräldrapass. Som förälder på Vetegrodden har du alltid nära till personalen och du lär känna de andra föräldrarna.

När man kommer till ett föräldrapass på Vetegrodden är det först mellanmål där man är med och äter för att sen städa och efter det vara ett par extra händer på gården. Vi kräver lite mer engagemang och vilja från din sida än en vanlig förskola gör, men du får mycket tillbaka i form av trygghet för både dig och ditt barn. Hos oss har vi syskonförtur!

Mysigt med utesångsamling….

Vi skapar en gemenskap där både föräldrar och barn känner sig delaktiga och trygga.