Alla är olika, olika är bra…

Barnens intressen och nyfikenhet är grunden i vår undervisning. Barnen skall trivas, känna sig trygga och välkomna. De ska kunna vända sig till både föräldrar och personal med samma förväntan och förtroende.

Vetegroddens förskola är en ekonomisk förening där alla föräldrar är medlemmar.
När du har ditt barn i vårt föräldrakooperativ får du också inflytande i verksamheten.

Som förälder på Vetegrodden har du alltid nära till personalen och du lär känna de andra föräldrarna.
Vi skapar en gemenskap där både föräldrar och barn känner sig delaktiga och trygga. Hos oss har vi syskonförtur!