På Vetegrodden är vi två avdelningar, Lille skutt och Bamse. Vi har stora ljusa lokaler och tillsammans en stor härlig gård som gränsar till fina skogs och naturområden, även en aktivitetsbana på andra sidan staketet. Vi arbetar mycket med en föränderlig miljö både inne och ute för att väcka barnens nyfikenhet…

Miljön är vår “tredje” pedagog!

 

På bottenvåningen ligger Lille Skutt för de mindre barnen upp till tre år. På övervåningen ligger Bamse som är för de äldre barnen. Hos oss arbetar engagerade pedagoger som inspirerar barnen till att vara nyfikna, kreativa och utmanande i sitt eget lärande vilket är byggstenarna i vårt Rhizomatiska arbetssätt.

Vi har en kokerska som lagar god mat från grunden och som utmanar barnens smaklökar.

Till grund för verksamheten ligger Läroplan för förskolan Lpfö 18